Akcije

Prodajni centri

Radno vrijeme

HR odjel
Rajlovačka cesta 41
Sarajevo
Bosnia and Hercegovina
71 000
BiH
033 / 771 - 491
Slanje email-a. Sva polja sa * su obavezna.

Prijaviti se možete na više načina:
- na našoj web stranici http://www.robot.ba/o-nama/karijera
- putem elektronske pošte na adresu: posao.robot@gmail.com
A) ako se kandidat prijavljuje samo na jednu poziciju: – konkurs – naziv pozicije na koju se kandidat prijavljuje! (Napomena: ukoliko subject u e-mailu ne bude odgovarao traženim zahtjevima, aplikacija se neće razmatrati!)
B) ako se kandidat prijavljuje na više pozicija – konkurs – više pozicija! (Napomena: u e-mailu navesti pozicije na koje se kandidat prijavljuje, u protivnom aplikacija se neće razmatrati!)
- lično - preuzimanjem i popunjavanjem formulara aplikacije za posao koju možete preuzeti na recepciji Upravne zgrade grupacije Robot, Rajlovačka cesta br. 41, Sarajevo.

Svim kandidatima koji dostave svoju aplikaciju se unaprijed zahvaljujemo, a ukoliko dostavljate potrebne dokaze u papirnoj verziji, molimo da iste ne šaljete kao originalne dokumente, nego samo kao fotokopije.

SAMO KANDIDATI KOJI UĐU U UŽI IZBOR BIT ĆE POZVANI NA RAZGOVOR I TESTIRANJE!