Skolski dani

 • DOBITNICI NAGRADNA IGRA „ROBI VAS VODI U NOVU ŠKOLSKU GODINU“

  skolaska nagradna igra

   

  DVD PLAYER

  1. Amela Gilić, Novo Sarajevo

  LAPTOP

  1. Ensad Hepić,Bihać
  2. Ružica Vrebac, Mostar
  3. Slađana Nović,Prnjavor

  TABLET

  1. Antonija Luburić, Ljubuški
  2. Adna Kuriv, Bihać
  3. Edina Ljuša, Sarajevo
  4. Božana Fedena, Prnjavor
  5. Zorica Družić, Mostar

  BICIKL

  1. Jelena Herceg, Ljubuški
  2. Milica Radinković, Banjaluka
  3. Selmin Kovač, Donji Vakuf

  ROMOBIL

  1. Erol Begović, Mostar
  2. Dalibor Milanković, Prnjavor
  3. Sajda Zajčević, Bihać
  4. Rejjan Hadžalić, Cazin
  5. Zilha Bajrić, Tuzla Solana

  ŠKOLSKI PRIBOR

  1. Marija Sigismundi, Prnjavor
  2. Hazima Alagić, Bihać
  3. Fatima Opardija, Donji Vakuf
  4. Azemina Hren, Donji Vakuf
  5. Jasmina Pljakić – Bahtijarević, Novo Sarajevo
  6. Sandra Abdijanović, Bihać
  7. Hasa Kulaš, Donji Vakuf
  8. Alma Stambolija, Bihać
  9. Hasena Terzić, Donji Vakuf
  10. Sretko Grujić, Prnjavor
  11. Sanela Lizalo, Donji Vakuf
  12. Neda Vrhovac, Prnjavor
  13. Slađana Ivanović, Prnjavor
  14. Milanka Jović, Prnjavor
  15. Mirnes Avdić, Donji Vakuf
  16. Gojko Trbojević, Banjaluka
  17. Dženan Šeperović, Donji Vakuf
  18. Marijela Šimić, Prnjavor
  19. Jasminka Orahovčić, Donji Vakuf
  20. Dalila Nemiš, Novo Sarajevo

  ŠKOLSKI RUKSAK

  1. Aleksandar Tatarević Glavendekić, Prnjavor
  2. Zorica Tunić, Mostar
  3. Smiljka Pilipović,Banjaluka
  4. Jasmina Džindo, Novo Sarajevo
  5. Daliborka Lihović, Prnjavor
  6. Jagoda Kaurin, Prnjavor
  7. Zerina Fajković, Bihać
  8. Fehima Murgić, Bihać
  9. Nevena Stojković, Prnjavor
  10. Nurka Ibišević, Novo Sarajevo
  11. Milan Gambelić, Mostar
  12. Vesna Dropuljić, Ljubuški
  13. Hida Arslanović, Donji Vakuf
  14. Velibor Brkić, Prnjavor
  15. Kenan Čolakhodžić, Mostar
  16. Emira Salkić, Cazin
  17. Nevzudin  Skrobo, Donji Vakuf
  18. Vedrana  Čeho, Mostar
  19. Marija  Jovanović, Prnjavor
  20. Irena Ćorić, Mostar
  21. Almina Halilagić, Bihać
  22. Gordana Janjić. Prnjavor
  23. Fuada Čejvan, Donji Vakuf
  24. Anđela Ignjatić, Prnjavor, Babanovci bb
  25. Milica Erak, Banjaluka
  26. Mirzama Kišija, Donji Vakuf
  27. Dragana Živković, Prnjavor
  28. Ines Fajković, Bihać
  29. Dragana Lujanović, Bihać
  30. Olgica Marić, Prnjavor

  POKLON PAKETI JAFFA

  1. Aldina Husić, Donji Vakuf
  2. Tijana Krnješin, Prnjavor
  3. Kristijan Ubiparip, Laktaši
  4. Marko Bošnjak, Mostar
  5. Matea Vuković, Prnjavor
  6. Kanita Salković, Sarajevo
  7. Jovana Mitrović, Prnjavor
  8. Slađana Starčević, Prnjavor
  9. Sanela Šobić, Bihać
  10. Fadila Aladžić, Bihać
  11. Sanita Đaferović,Prnjavor
  12. Amela Čitak, Donji Vakuf
  13. Radoje Malešević, Prnjavor
  14. Amira Đuzelić, Bihać
  15. Sanja Malešević, Prnjavor
  16. Adem (Amir) Orlović, Donji Vakuf
  17. Marija Jovanović, Prnjavor
  18. Renata Kvrgić, Banjaluka
  19. Tanja Marković, Banjaluka
  20. Marijana Malešević, Prnjavor
  21. Sanja Savić, Prnjavor
  22. Alma Mušinović, Prnjavor
  23. Safeta Hurem, Sarajevo
  24. Lazar Šokota, Mostar
  25. Milica Jotanović, Prnjavor
  26. Jelena Glamočanin – Banjaluka
  27. Dragan Miladić, Prnjavor
  28. Ismet Hadžija Ćatić, Bihać
  29. Mila Zec, Bihać
  30. Svjetlana Božunović, Prnjavor
  31. Milica Jotanović, Prnjavor
  32. Matea Ćorić, Mostar
  33. Ilhana Kulaš, Donji Vakuf
  34. Lejla Ždralović, Donji Vakuf
  35. Minela Sultanović, Sarajevo Šip
  36. Mladen Vrhovac, Prnjavor
  37. Vesna Šuša, Mostar
  38. Slobodan Gavrić, Prnjavor
  39. Ivana Koloharić, Mostar
  40. Srđan Ilić, Banja Luka
  41. Eniz Makić, Donji Vakuf
  42. Hadis Durmić, Zenica
  43. Aladin Mujnović, Bihać
  44. Ibro Redžić, Tuzla
  45. Samir Bajramović, Tuzla
  46. Denis Radič, Mostar
  47. Amer Alkić, Donji Vakuf
  48. Ljubomir Ubiparipović, Bratunac
  49. Siniša Novković, Prnjavor
  50. Šemsada Karsić, Šip

   

 • Spisak dobitnika nagradne igre

  NagradnaIgra Skolski

  GLAVNE NAGRADE

  1. 2u1 LCD i monitor 15''Ponjević Zahida, RGT Sanski Most
  2. Laptop HD ecafe BlackAlisa Topčagić, RGT Cazin
  3. Sklopivi bicikl 16''Mersija Čaušević, RGT Gračanica

   

  OSTALE NAGRADE

  Ruksak + slušalice

  1. Mujanović Sadik - RGT Gračanica
  2. Hana Vranduk – RGT Rajlovac
  3. Divčić Zorana – RGT Novo Sarajevo
  4. Šehić Selmira – RGT Gračanica
  5. Hodžić Sabina – RGT Čapljina
  6. Blagojević Milica – RGT Prnjavor
  7. Manojlović Dragomir – RGT Bijeljina
  8. Čoragić Enes – RGT Cazin
  9. Smajić Nasiha – RGT Tuzla Centar
  10. Islamović Jasminka – Rgt Tuzla Solana

   

  Ruksak + pernica

  1. Lauc Marinko – RGT Ljubuški
  2. Šarić Branislav – RGT Bijeljina
  3. Vođo Husein – RGT Rajlovac
  4. Hamidović Mujo – RGT Tuzla Solana
  5. Rizvić Elma – RGT Mostar
  6. Bronja Selvedina – RGT Hrasno
  7. Čizmić Murisa – RGT Kakanj
  8. Češkić Željka – RGT Mostar
  9. Čamo Rasema – RGT Novo Sarajevo
  10. Mehić Amra – RGT Kakanj

  Torba za sport + slušalice

  1. Karić Džemila – RGT Rajlovac
  2. Klokić Izet – RGT Prnjavor
  3. Zovko Zlata – RGT Mostar
  4. Šaronja Ana – RGT Ljubuški
  5. Mehanović Adnan – RGT Kakanj
  6. Šešlić Žiko – RGT Bijeljina
  7. Beganović Mersiha – RGT Gračanica
  8. Mehinović Zijada – RGT Novo Sarajevo
  9. Mujakić Jasmin – RGT Cazin
  10. Vojić Almin – RGT Bihać

   

  Slatki poklon paketi

  1. Jaskić Razija – RGT Prijedor
  2. Burnić Senita – RGT Sanski Most
  3. Mehmedović Šeba – RGT Bratunac
  4. Bašić Larisa – RGT Ciglane
  5. Nastić Zorica – RGT Bijeljina
  6. Ladić Seudin – RGT Čapljina
  7. Mujić Meliha – RGT Rajlovac
  8. Purišćvić Ramiz – RGT Rajlovac
  9. Bulum Jadranka – RGT Ljubuški
  10. Merdić Dženana – RGT Kakanj