Spisak dobitnika

 • DOBITNICI U NAGRADNOJ IGRI „PUTOVANJE U BEČ“

   

  Bec FB

  Putovanje u Beč – Sadeta Hrbat – Vogošća, Sarajevo


  Poklon paketi x 30

  Adijana Jaganjac – Mehadžić, Bihać
  Omer Hamidović, Bratunac
  Šejla Kurudžija, Hrasno
  Milica Grujičić, Bratunac
  Sanela Mandić, Bijeljina
  Nina Đulabić, Tuzla
  Aida Đulić, Zenica
  Stanislava Šiljak-Čapljak, Prnjavor
  Abidin Čolaković, Zenica
  Amela Harbinja, Hrasno
  Ramiza HasAnagić, Cazin
  Emina Kepeš, Ciglane
  Alma Omanović, Kakanj
  Tešić Dragan Gračanica
  Bašić Amira Gračanica
  Aida Huskić, Zavidovići
  Mirsada Hrkić, Zavidovići
  Fatima Avdić, Donji Vakuf
  Samra Babin, Donji Vakuf
  Elma Čajo, Kakanj
  Nihad Gerdijanović, Bihać
  Merima Salihović, Rajlovac
  Mevlida Pekić, Ciglane
  Smajić Merdža, Tuzla
  Naza Kovačević, Zenica
  Sadeta Klinac, Ciglane
  Maid Bajramović, Zenica
  Amela Đulić, Zenica
  Sena Tomić, Bijeljina
  Gordana Grujić, Prnjavor

   

 • Imena dobitnika u nagradnoj igri "Robot i Franck čajevi nagrađuju"

  1047x597 03

   

  GLAVNA NAGRADA: VIKEND ZA DVOJE U HOTELU TERMAG NA JAHORINI  - Eldin Murtić, Rajlovac

   

  Ostale nagrade

  KUHALO ZA VODU -  Suzana Mitrić, Gračanica

  KUHALO ZA VODU - Ismail Kudić, Cazin

  KUHALO ZA VODU - Emina Hodžić, Rajlovac

  KUHALO ZA VODU – Adijana Jaganjac – Mehadžić

  KUHALO ZA VODU -  Gordana Hadžikademić, Zenica

  KUHALO ZA VODU – Suada Beganović, Gračanica

  KUHALO ZA VODU – Meho Omeradžić, Bihać

  KUHALO ZA VODU – Adis Kavalić, Donji Vakuf

  ČAJNIK – Bekira Kukić, Bihać

  ČAJNIK -  Amira Bašić, Gračanica

  ČAJNIK – Ramo Dizdarević, Bihać

  ČAJNIK – Fatima Selimović, Gračanica

  ČAJNIK – Irfan Delić, Bihać, 037/312-596

  ČAJNIK – Larisa Šabanović, Zenica

  ČAJNIK -  Hasan Hadžić, Bihać

  APARAT ZA MASAŽU OČIJU – Almir Hamzakadić, Donji Vakuf

  MASAŽNO VRUĆE KAMENJE -  Edina Beganović, Cazin

  50X POKLON PAKET FRANCK ČAJ

  1.            Domagoj Šimić, Bihać

  2.            Sanela Šuvalić, Zenica

  3.            Esmil Mehić, Gračanica

  4.            Alen Delić, Bihać

  5.            Elvis Sefić, Cazin

  6.            Ismeta Kličić, Cazin

  7.            Ramiza Šahović, Hrasno

  8.            Zekija Ćatić, Cazin

  9.            Aziz Maksumić, Ljubuški

  10.          Ana Rimac, Zenica

  11.          Adisa Hamidović, Rajlovac

  12.          Hamid Arapović, Modriča

  13.          Šemsa Nadarević, Cazin

  14.          Amra Zulić, Bihać

  15.          Melvira Bajraktarević, Rajlovac

  16.          Nermina Malić, Cazin

  17.          Zana Zolita, Ciglane,

  18.          Alma Haznadarević,

  19.          Audina Operta , Ciglane

  20.          Suada Toromanović, Cazin

  21.          Marija Matanović, Ciglane

  22.          Smajil Kljajić, Cazin

  23.          Rifeta Pjanić, Cazin

  24.          Daniel Boto, Ljubuški

  25.          Edina Čehić, Ljubuški

  26.          Ines Abdagić, Ciglane

  27.          Armin Bajrić, Zenica

  28.          Envera Hido, Kakanj

  29.          Ljiljana Ladan, Donji Vakuf

  30.          Tarik Hasanspahić, Rajlovac

  31.          Semir Kajtazović, Cazin

  32.          Adis Zukić, Ciglane

  33.          Safija Sadiković, Rajlovac

  34.          Osman Ništović, Hrasno

  35.          Adrijana Todorović-Panjeta,Ciglane

  36.          Emina Smajić, Hrasno

  37.          Mladenka Bratić, Zenica

  38.          Luka Gajić, Ciglane

  39.          Alma Begović, Donji Vakuf

  40.          Fatima Nurikić, Gračanica

  41.          Hamid Arapović, Modriča

  42.          Almir Mujčić, Donji Vakuf

  43.          Izeta Bašić, Hrasno

  44.          Elma Idrizović, Ciglane                                                       

  45.          Alija Katkić, Donji Vakuf

  46.          Sabrina Jušić, Cazin

  47.          Safet Omeradžić, Bihać

  48.          Zlata Rošić, Cazin

  49.          Ismeta Ćurić, Zenica

  50.          Hikmed Osmanović, Gračanica

  10X FRANCK ŠOLJA ZA ČAJ

  1.            Ibrahim Šumar, Cazin

  2.            Zijada Alibabić, Bihać

  3.            Adnan Beganović, Cazin

  4.            Dragan Mrđa, Zenica

  5.            Ferida Dajić, Zenica

  6.            Ermin Harbaš, Cazin

  7.            Sanela Mujić, Gračanica

  8.            Mustafa Hukić, Zenica

  9.            Mujo Matanović, Ciglane

  10.          Velinka Janković, Prnjavor

  Selekcija čaja

  1.            Hazim Gasal, Donji Vakuf

  2.            Armin Memišević, Bihać

  3.            Safet Velagić, Donji Vakuf

  4.            Semir Mustajbegović, Donji Vakuf

  5.            Seada Kurtić, Ciglane

  6.            Džejna Bajramović, Zenica

  7.            Petar Dujak, Modriča

  8.            Stoja Nukić, Zenica

  9.            Indira Majetić, Bihać

  10.          Edisa Hajrulanović, Cazin

  11.          Adisa Dudić, Zenica

  12.          Zuhdo Milanović, Donji Vakuf

  13.          Mirsad Seferagić, Cazin

  14.          Muharem Fazlić, Cazin

  15.          Fatima Selimović, Gračanica

  16.          Zulejha Smajević, Donji Vakuf

  17.          Amra Čorić, Zenica

  18.          Goga Zineta, Hrasno

  19.          Amel Mešić, Gračanica

  20.          Nermina Galić, Bihać

  21.          Eniz Imamović, Donji Vakuf

  22.          Eldina Biogradlija, Zenica

  23.          Saida Zec, Ciglane

  24.          Katazović Alma, Cazin

  25.          Bašić Amira – Nermin, Gračanica

  26.          Smajić Elvir, Donji Vakuf

  27.          Dželralić Senija, Cazin

  28.          Agić Harun – Amina, Zenica

  29.          Osmani Selvira, Donji Vakuf

  30.          Beganović Safet, Cazin

  31.          Bašagić Zerina, Cazin

  32.          Harbaš Asima, Cazin

  33.          Boto Daniel, Ljubuški

  34.          Lipovača Jasminko, Bihać

  35.          Samardžić Samira, Cazin

  36.          Avdić Amra, Sarajevo Ciglane

  37.          Borić Fetaneta, Donji Vakuf

  38.          Saša Đurić, Gračanica

  39.          Blažić Dragana, Gračanica

  40.          Delić Bahrija, Bihać

  41.          Bašić Amira, Gračanica

  42.          Balihodžić Amila, Donji Vakuf

  43.          Nuhanović Mersa, Bihać

  44.          Mahmutspahić Admir, Bihać

  45.          Sarajlija Nijaz, Cazin

  46.          Emrulović Suzana, Bihać

  47.          Delić Bahrija, Bihać

  48.          Dževada Jusić, Bihać

  49.          Dedić Suljo, Bihać

  50.          Samardžić Emina, Cazin

  51.          Halilagić Afan, Bihać

  52.          Mevlida Čizmić, Cazin

  53.          Badić Sulejman, Cazin

  54.          Mizić Šefik, Bihać

  55.          Mulić Hasnija, Bihać

  56.          Zulić Amra, Bihać

  57.          Kličić, Nihad, Bihać

  58.          Klarić Mira, Bihać

  59.          Hamzakadić Almir, Donji Vakuf

  60.          Avdić Fatima, Donji Vakuf

  61.          Hrnjica Edisa, Bihać

  62.          Memagić Sabina, Bihać

  63.          Fazlić Selma, Gračanica

  64.          Verem Melina, Donji Vakuf

  65.          Zulić Nermina, Bihać

  66.          Mehmedović Sandra, Bihać

  67.          Ajvazić Aldijana, Bihać

  68.          Tolić Marinko, Zenica

  69.          Turbić Anando, Ljubuški

  70.          Dizdarić Senada, Bihać

  71.          Dervišević Senada, Bihać

  72.          Tevšić Ismet, Bihać

  73.          Ćišić Muhamed, Bihać

  74.          Alić Adil, Bihać

  75.          Okanović Sabahudin, Gračanica

  76.          Gutović-Rajlić Branka, Sarajevo Hrasno

  77.          Kasum Sead, Donji Vakuf

  78.          Bašinamović Alma, Donji Vakuf

  79.          Mujadžić Amir, Bihać

  80.          Ibrahim Đulović, Bihać

  81.          Ajdinović Alma, Rajlovac

  82.          Mustafić Amela, Donji Vakuf

  83.          Plačo Nurija, Donji Vakuf

  84.          Hadžić Besim, Gračanica

  85.          Ramulić Mejasa, Bihać

  86.          Jakšić Ankica, Bihać

  87.          Hrnjica Asim, Bihać

  88.          Smoro Almira, Zenica

  89.          Gazdić Nada, Prnjavor

  90.          Dragica Vukšić, Ljubuški

  91.          Pandžić Sabina, Šip

  92.          Kozlica Ivana, Bihać

  93.          Fiza Mešan, Donji Vakuf

  94.          Mehagić Rasima, Cazin

  95.          Stupac Ismeta, Bihać

  96.          Sanela Redžić,   Bihać

  97.          Čedomira Kurteš, Hrasno

  98.          Saudena Silić, Cazin

  99.          Ferida Žunić, Cazin

  100.       Safija Tahirović, Cazin

   

 • Spisak dobitnika u nagradno igri "Bocu otvoriš, poklon osvojiš"

  Robot spisak dobitnika B2